War Photographers, Part III – Henri Huet

60-cb

Portrait of Henri Huet by Michael Putzel taken while Huet was covering the Vietnam War.