31 Old Photos of Italy

19-cb

Piergiorgio Branzi, Napoli, Italy 1953.