Vintage Photos Of Miami

12-cb

Don Johnson and Philip Michael Thomas in Miami, 1985.