Vintage Photos Of Miami

19-cb

Three Women in Miami, Florida 1948