Vintage Photos Of Miami

23-cb

Elliott ERWITT :: Miami Beach, Florida, 1962