Elton John Rare Pics

0c998edd4c554fc56fe0681a2128f5a1

John Lennon and Elton John.