Elton John Rare Pics

80c43ebb3ce76193d2b2b1fad3e10b40

Michael and Elton John.